DIN 3570 – U-vijak

DIN NAZIV MATERIJAL
DIN 3570 U vijak Fe, Br, Zn, VZn, A2, A4

Obujmice prema standardima brodogradnje (SB)

STANDARDI JADRANBRODA

 

NAZIV

 

SB 4878 OBUJMICE ZA CIJEVI JEDNOKRAKE
SB 4879 OBUJMICE ZA CIJEVI JEDNOKRAKE S OBLOGOM
SB 4880  OBUJMICE ZA CIJEVI DVOKRAKE
SB 4881 OBUJMICE ZA CIJEVI DVOKRAKE S OBLOGOM
SB 4882 OBUJMICE DVODJELNE S OBLOGOM I POSTELJICOM
SB 4883 OBUJMICE DVODJELNE S OBLOGOM
SB 4884 OBUJMICE ZA CIJEVI OD OKRUGLOG PROFILA
SB 4885 OBUJMICE DVODJELNE S OBLOGOM TIJELA
SB 4886 OBUJMICE JEDNOKRAKE S OBLOGOM PLOČICE
SB 4887 OBUJMICE DVOKRAKE S OBLOGOM PLOČICE
SB 5501 OBUJMICE ZA SERPENTINE OD SPECIJALNE MJEDI
SB 7682 OBUJMICA ZA PRIČVRŠĆENJE RUČNIH APARATA ZA GAŠENJE POŽARA
SB 7789 OBUJMICE ČELIČNE ZA CIJEVI PNEUMATIKE I HIDRAULIKE
SB 7876 OBUJMICE DVODJELNE S OBLOGOM ZA PLASTIČNE CIJEVI
SB 7877 OBUJMICE DVODJELNE S OBLOGOM ZA PLASTIČNE CIJEVI TIJELA
SB 9636 NOSAČI ČELIČNIH CIJEVI S JEDNOM OBUJMICOM OD OKRUGLOG PROFILA
SB 9637 NOSAČI ČELIČNIH CIJEVI S DVIJE OBUJMICE OD OKRUGLOG PROFILA
SB 9638 NOSAČI ZA CIJEVI OD SPECIJALNE MJEDI S JEDNOM OBUJMICOM
SB 9640 MOSNI NOSAČI ČELIČNIH CIJEVI S JEDNOM OBUJMICOM OD OKRUGLOG PROFILA
SB 9641 NOSAČI ČELIČNIH CIJEVI S JEDNOM OBUJMICOM OD OKRUGLOG PROFILA I PLOČICOM
SB 9642 NOSAČI ČELIČNIH CIJEVI S DVIJE OBUJMICE OD OKRUGLOG PROFILA I PLOČICOM
SB 9645 MOSNI NOSAČI ČELIČNIH CIJEVI S JEDNOM OBUJMICOM OD OKRUGLOG PROFILA I PLOČICOM
SB 9675 OBUJMICE VIŠESTRUKE ZA CIJEVI HIDRAULIKE I PREUMATIKE
SB 9676 OBUJMICE ZA CIJEVI HIDRAULIKE I PNEUMATIKE LAKA IZVEDBA
SB 9677 OBUJMICE ANTIVIBRACIONE ZA CIJEVI HIDRAULIKE I PNEUMATIKE LAKA IZVEDBA
SB 9678 OBUJMICE ZA JEDNU CIJEV
SB 9680 OBUJMICE ZA ČETIRI CIJEVI DVOREDNE
SB 9681 OBUJMICE ZA ČETIRI CIJEVI JEDNOREDNE
SB 9686 OBUJMICE ZA JEDNU CIJEV
SB 9693

SB 52095

OBUJMICE VIŠESTRUKE PLOČICE

OBUJMICE ZA CIJEVI, PRODUŽENE

SB 60184 OBUJMICE DVODIJELNE S OBLOGOM ZA PLASTIČNE CIJEVI
SB 60387 OBUJMICE ZA CIJEVI GRIJANJA TEKUĆEG TERETA
SB 60434 OBUJMICE ZA CIJEVI OD OKRUGLOG ČELIKA
SB 60451 OBUJMICE ZA CIJEVI OD OKRUGLOG ČELIKA
SB 60500 PRIKLJUČCI S PRIRUBNICOM KUTNI DUGI
SB 60528 OBUJMICE VIŠESTRUKE
SB 67014 OBUJMICE ZA CIJEVI OD OKRUGLOG PROFILA
SB 70308 OBUJMICE ZA CIJEVI S OBLOGOM OD OKRUGLOG PROFILA
SB 70345 OBUJMICE ZA CIJEVI S OBLOGOM ZA CIJEVI AISI – 316 L
SB 70346 OBUJMICE ZA CIJEVI AISI – 316 L
SB 70373 OBUJMICE DVODJELNE S OBLOGOM
SB 70498 OBUJMICE ZA CIJEVI GRIJANJA TEKUĆEG TERETA